• ??z?m Vin? Kiralama Hizmetleri S?leymaniye Mobil Vin?
 • ??z?m Kiral?k Vin? Hizmetleri Irak Mobil Vin?
 • ??z?m Vin? Hizmetleri Irak Mobil Vin? G?r?nt?s?

Ho? Geldiniz

??z?m Vin? ?rnekleri
??z?m Vin?, 30 y?ll?k sanayi tecr?besi ile her t?rl? kiral?k vin? ve nakliyat ihtiyac?n?zda ??z?m orta??n?zd?r.

?zellikle teknik deneyim ve hassasiyet gerektiren makine nakliyat ve montaj i?lerinde g?venilir tercih olan ??z?m Vin?, ayn? zamanda sanayi tesis kurulumu tecrubesiyle a??r nakliyat ve montaj i?lerinde de m??terilerinin deste?ini kazanm??t?r. ??z?m Vin?, vin? kiralama i?in b?nyesinde bar?nd?rd??? makine parkurunu g?ncel tutarak piyasadaki geli?meleri s?rekli takip etmekte ve son teknoloji ?r?n? makinelerin kullan?m?nda uzmanla?maktad?r.

Devam
istanbul escort istanbul escort şişli escort taksim escort fatih escort

Vin? Haberleri

 • ??z?m Vin? Irak ?al??mas?
  ??z?m Vin?, Irak - S?leymaniye'de ?al??malar?na Ba?lad?
  MASS Global Investment'?n 1 milyon ton/y?l kapasiteli demir ?elik tesisi in?aat?n?n t?m ?elik montaj ve kald?rma i?lerinde ??z?m Vin? Tercih edilmi?tir.
 • Liebherr 220 ton
  Liebherr, 220 tonluk teleskopik Vin? ?retece?ini duyurdu
  Yeni 220 ton kapasiteli vin? modelinin 60 metrelik teleskobik bomu var. Genel olarak prefabrike betonarme elemanlar?n montaj?nda kullan?lmaya m?sait olan vincin sat???na 2012 y?l?nda ba?lanmas? d???n?l?yor.
 • Mammoet, KR Wind'i Sat?n Ald?
  Sat?l?k vin? hizmeti veren ve vin? kiralama firmalar? aras?nda ?nemli yeri olan d?nyan?n en b?y?k vin? firmalar?ndan biri olan Mammoet Group, R?zgar enerjisi in?aat, ta??ma ve kald?rma proje i?leri alan?nda faliyet g?steren KR Wind firmas?n?n tamam?n? Danimarkal? Enggaard Group'tan sat?n alaca??n? duyurdu.